Odgušenje kanalizacije mašinama sa visokim pritiskom – WOMA

Odgušenje i ispiranje pod visokim pritiskom vode kanalizacionih cevi svih prečnika u stambenim, javnim i industrijskim objektima.

Problem sa korenjem - WOMA rešava sve probleme
Problem sa korenjem – WOMA rešava sve probleme
Primer zapušene cevi i delovanja visokog pritiska WOMA
Primer zapušene cevi i delovanja visokog pritiska WOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgušenje izvodimo WOMA mašinama koje proizvode i isporučuju vodu pod visokim pritiskom i to do čak 250 bar.

WOMA čišćenje cevi pritiskom

Na ovaj način moguće je ukloniti i potpuno odstraniti sve naslage i začepljenja unutar cevi ili na zidovima cevi.
Preporučuje se periodično potpuno čišćenje i pre pojave začepljenja kako bi se preventivno zaštitili od mogućih većih odštećenja.
Odgušenje fekalne i kišne kanalizacije, odvodnih kanala, vertikala i horizontala.
Uklanjanje uzroka začepljenje brzo i efikasno;
Dovođenje cevi u funkcionalno stanje.

WOMA čisti sve pred sobom
WOMA čisti sve pred sobom